LÕI LỌC TRONG FC1 – THIẾT KẾ MỚI NHẤT CỦA TẬP ĐOÀN ENAGIC