Giới Thiệu Về Quỹ Từ Thiện Trái Tim Kim Cương KTB

Quỹ Trái Tim Kim Cương được thành lập ứng dụng theo triết lý Năng Đoạn Kim Cương. Quỹ thành lập khi Chủ tịch HĐQT Bà Trần Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc được học lớp Năng Đoạn Kim Cương từ Tiến sĩ Phật học Geshe Michael Roach trực tiếp về Việt Nam giảng dạy. 

Sau hơn 3 level học và ứng dụng triết lý Năng đoạn Kim cương vào trong đời sống chị Bảo Ngọc chia sẻ: Khóa học DCI rất tuyệt vời, tôi tin tôi sẽ thành công nếu tiếp tục phát triển và gieo hạt trong cộng đồng này. Và tôi muốn mình sẽ lan tỏa Năng Đoạn Kim Cương cho nhiều người biết hơn.

Tôi áp dụng gieo hạt tài chính, thời gian và thiền. Kết quả bắt đầu thấy rõ và rất tuyệt vời: 
– Nhiều người đến giúp tôi thành công từ bạn trở thành nhân viên công ty tôi vì tôi đã gieo hạt
giúp người khác thành công.
– Vấn đề tài chính cũng được cải thiên vì tôi đã gieo hạt tài chính.
– Vấn đề thời gian và mối quan hệ cũng vậy.

Chị Bảo Ngọc và các thành viên lớn DCI level 1

Và cùng với việc gặt hái được nhiều thành công từ triết lý trên trong đời sống cá nhân và trong việc điều hành công ty của mình là Kangen Việt Nam (KANGEN KTB) chị Bảo Ngọc thành lập nên quỹ Trái Tim Kim Cương với mong muốn ứng dụng triết lý Năng Đoạn Kim Cương giúp doanh nghiệp đạt được các mục tiêu sau:
+ Giúp doanh nghiệp đang gặp khó khăn vực dậy về tài chính
+ Giúp các bệnh nhân ung thư
+ Đồng hành lan tỏa triết lỹ Năng Đoạn Kim Cương
+ Kết nối đối tác và Xây dựng văn hóa Công ty theo Năng đoạn kim cương.
+ Mong muốn mang những giá trị bền vững và kết nối doanh nghiệp Việt.