Tầm Nhìn & Sứ Mệnh Quỹ Trái Tim Kim Cương KTB

Nội dung bài viết

TẦM NHÌN

1.Tài trợ nước cho hơn 20 chương trình Năng Đoạn Kim Cương trong 1 năm.
2. Giúp cho 1 triệu người trong vòng 5 năm có kiến thức bảo vệ sức khỏe, phòng tránh ung thư.hỗ trợ điều trị bằng Năng Đoạn Kim Cương và nguồn nước Kangen tốt cho sức khỏe.
3. Giúp được 100 doanh nghiệp trong vòng 5 năm, để doanh nghiệp có thể vực dậy và phát triển bằng Năng Đoạn Kim Cương.

SỨ MỆNH

Quỹ Trái Tim Kim Cương KTB kết nối những doanh nghiệp đag gặp khó khăn vực dậy về tài chính và hình thành văn hóa doanh nghiệp với trái tim yêu thương, nhân hậu và chính trực. Cùng nhau xây dựng cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước kinh doanh chính trực và phát triển bền vững. Thành công đi liền sự thịnh vượng và hạnh phúc.