» » » Bình bơm đen 500ml
Phụ kiện

Bình bơm đen 500ml

Ấn vào để lấy ra lượng mong muốn. Dùng để rửa tay hay/và dùng chứa nước Axit mạnh. • Khối lượng tịnh 500 ml. mỗi bình

Category:
Call Now Button

0943 38 91 79