[Sự Kiện] Công ty Kangen Việt Nam (KTB Vietnam) Tại Lễ Kỷ Niệm 5 Năm Thành Lập Enagic Malaysia

Sự kiện training tại Malaysia cho các Nhà Phân Phối – Essential Kangen Workshop  và Lễ Kỷ Niệm 5 Năm Thành Lập Enagic Malaysia đã diễn ra vào ngày 14/10/2017 vừa rồi. Công ty Kangen Việt Nam ( gọi tắt Kangen KTB) đã xin phép được đại diện cho các hà Phân Phối tại Việt Nam nói chung và các hà Phân Phối của KTB nói riêng do vì lịch trình hoặc các lý do cá nhân nên chưa thể tham dự.