Chứng Nhận Của Máy Điện Giải Kangen Thuộc Tập Đoàn Enagic Nhật Bản

Các chứng nhận bao gồm chứng nhận quốc tế, chứng nhận của hiệp hội WQA Mỹ, hiệp hội JAPA của hơn 8800 bác sĩ, chứng nhận sản phẩm chuẩn thiết bị y tế có thể dùng trong bệnh viện và các trung tâm y tế…